Oferta firmy P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski

Oferujemy

• BETON
• WYROBY BETONOWE
• KRUSZYWA
• ROBOTY ZIEMNE
• ROBOTY DROGOWE
• USŁUGI SPRZĘTOWE
 

Kontakt

P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski
ul. Orzeszowska 5
07-106 Miedzna

tel. 600 379 900
tel. 608 277 444

e-mail: beton@wikrusz.pl
e-mail: biuro@wikrusz.pl

 

BETON

• beton towarowy
• beton drogowy
• betony posadzkowe
• suche mieszanki cementowo-piaskowe
• betony ze zbrojeniem rozproszonym, wodoszczelne, mrozoodporne
• pompy do betonu


WYROBY BETONOWE

• bloczki betonowe
• ogrodzenia betonowe
• płyty eko
• płyty podmurówkowe


KRUSZYWA

• żwir drogowy
• piach 0-2
• pospółka
• podsyp
• kruszywa płukane
   - 2-8
   - 8-16
   - 16-32
• tłuczeń
• kamienie


ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE

• niwelacje terenu pod inwestycje
• budowa dróg, parkingów
• wykonywanie podbudowy pod posadzkę
• wykopy
• rozbiórki
• wywóz


USŁUGI SPRZĘTOWE

• samochody ciężarowe 3 i 4 osiowe samowyładowcze
• koparki
• ładowarki
• równarki drogowe
• rozściełacz kruszyw
• poboczarka
• walec
• spychacz
• wozidła
• betonomieszarki
• pompogruszki
• pompy do betonu
• przyczepa niskopodwoziowa